История цен на Microsoft LifeChat LX-6000


Минимальная цена 2945
Средняя цена 3703
Максимальная цена 6324