История цен на Microsoft LifeChat LX-4000


Минимальная цена 2771
Средняя цена 3213
Максимальная цена 5580