История цен на Liebherr SBSes 7263


Минимальная цена 208000
Средняя цена 217154
Максимальная цена 231000