История цен на Liebherr SBSes 7263


Минимальная цена 207900
Средняя цена 213877
Максимальная цена 220000