История цен на Smeg FQ60XPE


Минимальная цена 175337
Средняя цена 184288
Максимальная цена 184590