История цен на Hitachi R-S702GPU2GS


Минимальная цена 161750
Средняя цена 188211
Максимальная цена 221950