История цен на Velodyne Impact-Mini


Минимальная цена 29520
Средняя цена 29840
Максимальная цена 30000
AVSale.ru 30000
PULT.ru 30000