История цен на Daewoo Electronics FR-132A


Минимальная цена 12990
Средняя цена 13210
Максимальная цена 13430