История цен на Hitachi R-M702GPU2GS


Минимальная цена 250000
Средняя цена 259618
Максимальная цена 259959