История цен на Hotter HX-1037 Classic


Минимальная цена 7670
Средняя цена 8263
Максимальная цена 9990