История цен на Liebherr SBS 70I4


Минимальная цена 174490
Средняя цена 194889
Максимальная цена 207000