История цен на Liebherr SBS 70I4


Минимальная цена 191999
Средняя цена 203090
Максимальная цена 207000