История цен на Liebherr SBS 70I4


Минимальная цена 169131
Средняя цена 198007
Максимальная цена 222200