История цен на Daewoo Electronics FR-081A


Минимальная цена 8963
Средняя цена 9856
Максимальная цена 11690