История цен на Creative HQ 1600


Минимальная цена 1399
Средняя цена 2006
Максимальная цена 2820