История цен на Creative MA930


Минимальная цена 2295
Средняя цена 2297
Максимальная цена 2300