История цен на Creative Aurvana Live!2


Минимальная цена 5590
Средняя цена 7245
Максимальная цена 9467