История цен на Invotone HD2000


Минимальная цена 1290
Средняя цена 1295
Максимальная цена 1300