История цен на Liebherr SBSes 7253


Минимальная цена 178200
Средняя цена 188760
Максимальная цена 198000