История цен на Liebherr SBSes 7253


Минимальная цена 195654
Средняя цена 197218
Максимальная цена 198000