История цен на Liebherr SBSes 7253


Минимальная цена 160540
Средняя цена 191174
Максимальная цена 207648