История цен на Liebherr SBSes 7252


Минимальная цена 163995
Средняя цена 170616
Максимальная цена 176000