История цен на Liebherr SBSes 7252


Минимальная цена 139990
Средняя цена 165508
Максимальная цена 194140