История цен на Zalman CNPS8X Optima


Минимальная цена 1221
Средняя цена 1454
Максимальная цена 2390