История цен на Liebherr SBS 66I3


Минимальная цена 190890
Средняя цена 214081
Максимальная цена 224000