История цен на Liebherr SBS 66I3


Минимальная цена 184062
Средняя цена 215602
Максимальная цена 240900