История цен на Liebherr SBS 66I3


Минимальная цена 192930
Средняя цена 219877
Максимальная цена 224000