История цен на Liebherr SBSes 7353


Минимальная цена 185500
Средняя цена 211641
Максимальная цена 252140