История цен на Gaggia Classic


Минимальная цена 23300
Средняя цена 25258
Максимальная цена 30000