История цен на Liebherr SBSesf 7212


Минимальная цена 112680
Средняя цена 128028
Максимальная цена 151795