История цен на Liebherr SBSesf 7212


Минимальная цена 108830
Средняя цена 122521
Максимальная цена 149435