История цен на Daewoo Electronics FR-052A IX


Минимальная цена 6397
Средняя цена 7655
Максимальная цена 10690