История цен на Kuppersberg NRB 17761


Минимальная цена 63385
Средняя цена 64000
Максимальная цена 64886