История цен на Transcend TS*CF133


Минимальная цена 750
Средняя цена 1605
Максимальная цена 3890