История цен на Intel Core i3 Haswell


Минимальная цена 5693
Средняя цена 7776
Максимальная цена 10870