История цен на Intel Core i7 Skylake


Минимальная цена 17200
Средняя цена 21726
Максимальная цена 34200