История цен на Intel Pentium Haswell


Минимальная цена 3080
Средняя цена 4225
Максимальная цена 7112