История цен на Intel Core i3 Skylake


Минимальная цена 6240
Средняя цена 8059
Максимальная цена 12200