История цен на Intel Core i5 Haswell


Минимальная цена 9000
Средняя цена 12290
Максимальная цена 21366