История цен на Бирюса F114CA


Минимальная цена 10025
Средняя цена 11465
Максимальная цена 13990