История цен на NeoClima NCC-868


Минимальная цена 11479
Средняя цена 13529
Максимальная цена 19969