История цен на Microsoft LifeChat LX-2000


Минимальная цена 1141
Средняя цена 1442
Максимальная цена 2728