История цен на Microsoft LifeChat LX-3000


Минимальная цена 1538
Средняя цена 1959
Максимальная цена 2490