История цен на Daewoo Electronics FCF-320


Минимальная цена 17590
Средняя цена 17590
Максимальная цена 17590