История цен на La Sommeliere VIP180


Минимальная цена 201600
Средняя цена 212800
Максимальная цена 224000