История цен на Kuppersberg SLIMLUX II 60 BGL


Минимальная цена 7785
Средняя цена 7789
Максимальная цена 7796