История цен на Highscreen Boost 3


Минимальная цена 10790
Средняя цена 12690
Максимальная цена 14990