История цен на NeoClima Fast 2000


Минимальная цена 1020
Средняя цена 1472
Максимальная цена 2315