История цен на NeoClima Comforte T1,0


Минимальная цена 1421
Средняя цена 1760
Максимальная цена 2862