История цен на NeoClima Comforte T2,0


Минимальная цена 1828
Средняя цена 2331
Максимальная цена 3280