История цен на Hisense RD-60WC4SAB


Минимальная цена 64990
Средняя цена 67596
Максимальная цена 68900