История цен на Seagate STEA2000400


Минимальная цена 4738
Средняя цена 5412
Максимальная цена 7100