История цен на Kuppersberg FT6VS16


Минимальная цена 22800
Средняя цена 24937
Максимальная цена 26990