История цен на Kuppersberg SA45VT02


Минимальная цена 20238
Средняя цена 21962
Максимальная цена 22010