История цен на Edic-mini Tiny + B73-150hq


Минимальная цена 12288
Средняя цена 12854
Максимальная цена 13000