История цен на Daewoo Electronics FCF-200


Минимальная цена 10496
Средняя цена 11230
Максимальная цена 12514