История цен на Seagate STEA1000400


Минимальная цена 3248
Средняя цена 3787
Максимальная цена 5790