История цен на Fujitsu fi-65F


Минимальная цена 19200
Средняя цена 22648
Максимальная цена 38141