История цен на Smeg FQ60NPE


Минимальная цена 172110
Средняя цена 180403
Максимальная цена 181190